La Cornisa

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les vostres dades s’inclouen en el fitxer Abonats i cursetistes,  el responsable del qual és Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Les vostres dades seran tractades amb l’única finalitat d’informar-vos dels actes i activitats dels centres esportius. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a (Secretariat Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Parc Espanya Industrial, s/n 08014 BCN). 

Ayuntamiento de Torrijos
Plaza San Gil, 7
Toledo
Telefono: +34 925.77.08.01
P4517400J
Política de devoluciones